Sunday 01 August 2021

Kurumların hedef kitleleriyle email diyaloglarını artırmak için kullandığı yöntemler (email relevancy)

Kurumların hedef kitleleriyle emaıl diyaloglarını artırmak için kullandığı yöntemler

Kullanıcılara gerçekten hitap eden ve onları ilgilendiren içeriklerin
gönderilmesi ve doğru kitlerin seçilmesi email marketingde en önemli sorun.

Amerika’da araştırma şirketi Marketing Sherpa’nın yaptığı kurumların hedef kitleleriyle diyaloglarını artırmak için ne tür yöntemler kullandığı araştırma aşağıdaki gibi.


Segmented email campaigns based on behavior (Hedefli ve davranışa dayalı email kampanyaları) – 57%

Allowed subscribers to specify email preferences (Email Kullanıcılarının email seçeneklerini belirlemesi) – 47%

Automatically send email based on triggers (Tetikleyici email kampanyaları) – 46%

Segmented email campaigns based on sales cycle (Hedefli Satış Döngüsüne bağlı) – 43%

Dynamically personalized email content (Dinamik olarak yaratılmış kullanıcıya özel içerik) – 36%

Yukarıdaki grafiğe bakarak şu yorumları yapabiliriz.

Tetikleyici email kampanyalarının kullanıcılar ile alakayı artırmada en etkili email
taktiği olmasına rağmen en çok kullanılan olmadığı gözüküyor. Günümüzde
ürkek pazarlamacılar tetikleyici email kampanyalarını planlamak için zaman
ayırmıyorlar.

Son derece hedefli ve davranışa dayalı email kampanyaları bir dizi unsurları
da birlikte getirmektedirler. Bu unsurlar data mining denen veri toplanması ve
hedeflenebilir dinamik içeriklerden oluşuyor. Büyük kurumlar bunları geliştirebilecek kadroya ve alt yapıya sahip ancak bunun yerine email pazarlamacıları aksiyon odaklı veya kullanıcıların email
tercihlerini belirtebildikleri kampanyalar yapıyorlar.

Tüketici kanalına (B2C) gönderilen email kampanyalarında tetikleyici email
kampanyalarının kullanılması, iş kanalına (B2B) gönderilen email
kampanyalarında ise hedefleme gruplara ayırarak davranışa göre gönderilmesi
şaşırtıcı değil. Zira tüketici kampanyaları satış odaklı.
B2B pazarlamacıların yaklaşık % 60′ı davranışa dayalı email kampanyaları
yapmakta.

Son olarak, bekleneceği gibi daha stratejisini yeni belirleyen kurumların
davranışa dayalı email kampanyaları yapması doğal. Zira kullanıcı
davranışlarını analiz ettikten sonra yinelenebilir bir süreç oluşturup
kampanyaları geliştiribilirler.

Yorum Yaz