Friday 24 September 2021

Kurumların hedef kitleleriyle email diyaloglarını artırmak için kullandığı yöntemler (email relevancy)


Kurumların kullanıcı email alaka düzeyini artırmak için kullandığı yöntemler

Çok alakalı bir içerik ile kullanıcıların hedeflenmesi email marketingde en önemli sorun.

Devam...